Translate

Kiemelt bejegyzés

Rejtett kamerás felvétel- magyar felírattal- arról, hogy árulja a Planned Parenthood magzatok testrészeit

Lebukott az abortuszklinika: megölt magzatok szerveit árulták Szőnyi Szilárd / 2015.07.23., csütörtök 16:50 / 0 Bár a magzatot ne...

2013. november 26., kedd

HANG ÉS TUDATOSSÁG


Hölgyeim és uraim, ha Önöknek egy golflabda méretű tudatosságuk van, amikor egy könyvet olvasnak, akkor Önöknek egy golflabda méretű az értelmi képességük. Ezért aztán döntő fontosságú, hogy kiterjesszük az értelmünket. Biztos vagyok abban, hogy akik Önök közül ezt olvassák, azoknak tágabb az elméjük és kiterjedtebb a tudatosságuk. Az alábbi videó megtekintésével Önök meg fognak nyílni a hangok és a zene valósága és titokzatos ereje felé.
Mindnyájunkon belül létezik a tiszta rezgésű tudatosság óceánja. Ez egyenletes a forrásnál és az elme alapjánál. Ez eredeti a gondolkodás forrásánál. És nemkülönben ilyen az összes anyag forrásánál.
Azok számára, akik nincsenek ezzel tisztában, az Anyag, voltaképpen egy szegényes tudományos megfogalmazás. Azt a fogalmat, hogy Anyag, a „nyugalmi tömeggel” rendelkező szubsztanciával (általában valamilyen részecskével) kapcsolatban használjuk. Ugyanakkor az anyagot tágabb értelemben olyan szubsztancia megnevezésére szoktuk használni, amely valamennyi megfigyelhető anyagot felépít.
Miért ennyire bizonytalan az anyag megfogalmazása? Mert anyag mint olyan egyáltalán nincs.
Minden anyag teremtve lett (származik valahonnan) és csupán egy erőhatásként létezik, amely az atomrészecskéknek rezgést kölcsönöz, és amely ebben a percben összetartja az atomok naprendszerét. Azt kell feltételeznünk, hogy eme erő mögött tudatosság és intelligens elme létezik. Ez az elme az összes anyag mátrixa.
vz
Úgy tűnik, hogy ennek a világnak a szilárdsága teljes mértékben kétségbe vonható olyan szilárd anyagként, mint amit látunk és tapintunk. Olybá tűnik, hogy a testünk is megnyugtatóan szilárd. Azonban, Albert Einsteintől kezdve a modern fizika azt bizonyította be számunkra, hogy ez a szilárdság káprázat.
Az összes fizikai anyag, minden, ami csak körbevesz minket, valójában rezgések eredménye. És ez azt jelenti, hogy ha megemeljük ezt a frekvenciát, akkor az anyag szerkezete megváltozik.
Ha egy boros poharat a saját rezonanciális rezgésszámán történő hang eljátszásával rezgetünk, akkor ez mozgásra és változásra fogja azt késztetni, majd cseppfolyóssá teszi a szerkezetét, mígnem végül akár el is töri.
A forma és az anyag megnyilvánulása mögött hang van. Légy üdvözölve a látható hangok és rezgések világában, az úgynevezett Kimatikában, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a hangokból álló, máskülönben rejtett geometriát és az anyagot megformáló rezgésszámokat kifürkészhessük! A kimatikus rezgésszámok hatással vannak a szövetösszetételre, a szerkezetre, a vízre és így tovább. Mi, emberek több mint 70 százalékban vízből állunk!
Videók:
A hang egyike azon kizárólagos hatóerőknek, amelyek egybe tartják a létezést. A hang a formaiság és az alakiság alapja. Minden létező egy frekvencia eredménye.
Nekünk azt mondják a suliban, hogy kezdetben volt a Szó, és a Szó volt Isten. Azt mondják, hogy így kezdődött el a világ és ily módon öltött alakot a teremtés.
VILÁG = A HANG FREKVENCIA KIFEJEZŐDÉSE
A honlapom videóin is megmutatkozik, hogy amiket korábban ősi szent helyek ügyes véseteinek és ábrázolásainak gondoltunk, azok lényegében hangfrekvenciákat megörökítő intelligens vésetek és ábrák, vagyis kimatika!
Az őseink sokkal többet tudtak az életről, a világegyetemről, az asztronómiáról, a magasabb fokú matematikáról, a mágiáról, a magnetizmusról, a gyógyításról, a láthatatlan erőkről stb., mint ahogyan eddig feltételeztük róluk. Kódolt tudást adnak és adtak át egyszerű képi úton, ugyanakkor olyan jelek és jelképek formájában, amelyeket mindig csak a beavatottak érthettek meg. Az olyan embereknek köszönhetően, mint amilyen Manly P. Hall, Madam Blavatsky, stb. és jómagam is vagyok, Önöknek nem szükséges titkos társasságok beavatottjainak lenniük ahhoz, hogy megkaphassák a világ titkait.
A létezés felfoghatatlan aspektusai, mint amilyenek az érzelmek, a magasabb tudatosság igaz valóságának a részéhez tartoznak. Amennyiben az érzelmek olyan dimenziók részei, amelyeket az öt alapérzékszervünkön (tapintás, ízlelés. látás, hallás és szaglás) keresztül nem tudunk átélni, akkor miként lehetséges az, hogy mi mindnyájan mégis tudatában vagyunk a saját érzelmeinknek?
Amit a legtöbb ember érzelmeknek gondol, nem igazán maguk az érzelmek! Mi ezeknek az érzelmeknek a fizikai megnyilvánulásait tapasztaljuk meg folyamatosan. Az indulat zavart okoz a pszichében, amely magában az egóban nyilvánul meg. Ezek a megnyilvánulások okozzák a szívfrekvencia megnövekedését, a testhőmérséklet megemelkedését és egyéb más fizikai sajátosságot, amely kifejezésre juttatja az indulatot.
Úgy, ahogyan a rádió zenéje egy meg nem fogható jel fizikai manifesztációja, oly módon az érzelmek átélése is láthatatlan jelek fizikai megnyilvánulásai. Kimutatták, hogy az érzelmeinknek vibráló frekvenciája van. Mi több, azt is bebizonyították, hogy csak kétféle érzelmet él át az emberiség: a SZERETETET és a FÉLELMET.
Minden egyéb emóció közvetve vagy közvetlenül ebből a két érzelemből ágazik le. A Félelemnek hosszú és lassú rezgésszáma van, míg a Szeretetnek nagyon gyors és magas frekvenciája van. Ezek után a kimatika fel tudja tárni a létezést megformáló rezgéseket.
Amikor egy hang rezgése keresztülhatol a közeg formáján, akkor egy sorozatminta fogja követni. Amikor a rezgésszám emelkedik, a közeg egyre összetettebb mintákká alakul. Pontosan ez történik a Földdel és az emberiséggel.
Az emberi DNS szerkezetében lévő aminosavaknak 64 lehetséges kódja létezik, amely négy elemből adódik:
  • Szén
  • Oxigén
  • Hidrogén
  • Nitrogén
E logikát követve nekünk mind a 64 kódot aktiválnunk kéne a DNS-szerkezetünkben. Azonban jelenleg csupán 20 aktív kóddal rendelkezünk.
Ahol ezek a kódoló helyek találhatók, ott van egy olyan kapcsoló, amely ki-be kapcsolódik. És ez a kapcsoló az Érzelem. Nemrégiben felfedezték, hogy az érzelmi mintáink közvetlen és fizikai kapcsolatban állnak az emberi genetikánkkal.
Egy félelemben élő individuum sokkal kisebb kódolásra alkalmas területre korlátozódik, mint egy szeretetben élő individuum. Ne felejtsük el, hogy a szeretet rezgésszáma gyors és magas.
Dr. Vladimir Poponin, orosz kutató, vizsgálatokat folytatott a DNS-sel és a fotonokként is ismert fényrészecskékkel. Az előidézett hatás a „Fantom DNS effektusként” is ismert jelenség, meghökkentő volt.
Mars mentőakció című 2000-ben kiadott Hollywoodi mozifilmet ezúttal újra meg kellene nézni, mivel bemutatja a Hang, a DNS és a „Múltunk, jelenünk, jövőnk” közötti összefüggéseket.
A kvantumfizikusok leleplezték, hogy mit is tudhattak hajdanán az ősi mesterek. Ez pediglen az, hogy az anyag nem is létezik. A szubsztancia koncepciója Arisztotelésztől (i.e. 384-322), a görög filozófustól ered. Ebből az elképzelésből származik az anyag tudományos koncepciója. Az anyag valósága, a világegyetem szubsztanciája a tudatosság.
Az a hiedelem, miszerint az univerzum szubsztanciája az anyag, ahhoz a dologhoz vezetett, amit én félelemnek hívok – ami az ellentétek sóvárgó kettőssége. Néma kétségbeesésükben az emberek megpróbálnak annyira sok anyagi javat és vagyont felhalmozni, amennyit csak lehet. Azonban a viselkedésmód az, ami fontos és nem az anyagi javak vagy a vagyontárgyak, mivel az univerzum maga a tudatosság.
A kvantumfizikusok kimutatták, hogy a tér és az idő érzéki csalódás/ az észlelés káprázata. Következésképpen a fizikai testünk nem lehet a valóság, ha kitölti ezt a teret.
Ernest Rutherford (1871-1937), egy Új-Zélandi születésű fizikus és kémikus volt, aki a magfizika atyjaként vált ismertté.
Ernest Rutherford elvégzett egy kísérletet az angliai Manchesterben, amely leleplezte számára az atom belsejének a formáját. A tudósokat sokkolta, hogy az atom majdnem teljesen üres tér. Ezután vetődött fel a kérdés: az ilyen üres atom hogy a csudába képes létrehozni egy szemmel láthatóan szilárd kiterjedést körülöttünk?
Fordította: Száraz György  Forrás: boldognapot.hu http://tudnodkell.info/hang-es-tudatossag/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése