Translate

Kiemelt bejegyzés

Rejtett kamerás felvétel- magyar felírattal- arról, hogy árulja a Planned Parenthood magzatok testrészeit

Lebukott az abortuszklinika: megölt magzatok szerveit árulták Szőnyi Szilárd / 2015.07.23., csütörtök 16:50 / 0 Bár a magzatot ne...

2014. október 8., szerda

A Tudatos Anyák csoportja folyamatosan kéri a közérdekű tájékoztatást !


"Jelenleg a(z) Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Hivatal válaszát várjuk. Az adatigénylésre normális esetben nem később, mint 2014. október 17. válaszolniuk kell, illetve 2014. október 10.-ig kell megküldeniük, ha az adatigénylést nem teljesítik, vagy a teljesítésre további 15 napra van szükségük."


Mi nem lehetünk BÁRKI az Országos Epidemiológiai Központ vezetője szerint! Dr. Melles Márta szerint csak akkor kaphatunk a közpénzből vásárolt vakcinák és fenntartott rendszer kapcsán információt, ha név szerint azonosítjuk magunkat!!! 
Ez felháborító! A jog lábbal tiprása! Senki sem köteles az információ kérést a saját nevén, beazonosíthatóan beadni!

Arra kérünk benneteket, ha vagytok annyira tökös leányok/legények, nyújtsátok be ti is feléjük a közérdekű adatigényléseket ugyanezen tartalmakkal az Átlátszó megadott oldalán: http://kimittud.atlatszo.hu/
Az adatigénylések tartalmát innen lehet kimásolni:

Tisztelt Országos Epidemiológiai Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Az OKNE (Oltást Követő Nemkívánatos Események) Bizottság
működésének szabályzatát/rendjét, feladatainak tételes
felsorolását, a Bizottság tagjainak névsorát, tisztségét,
foglalkozását, a tagságért kapott javadalmazás, költségtérítés,
egyéb juttatások tételes felsorolását a Bizottság működésének kezdő
napjától, a mai napig bezárólag. 

 tovább :http://kimittud.atlatszo.hu/request/okne-bizottsag

Tisztelt Országos Epidemiológiai Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a kötelező BCG és MMR oltások vonatkozásában 2000 évtől 2014
szeptember 01-ig a megkötött közbeszerzési/beszerzési szerződések
másolatait, azok mellékleteivel, függelékeivel egyetemben
.

 tovább :http://kimittud.atlatszo.hu/request/bcg-es-mmr-oltoanyag

Tisztelt Országos Epidemiológiai Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- a
1)diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus
tartalmú oltóanyagok,
2)pneumococcus elleni oltóanyagok,
3)Hib elleni oltóanyagok, valamint
4) Hepatitis B elleni oltóanyagok oltások vonatkozásában 2000
évtől 2014 szeptember 01-ig a megkötött közbeszerzési/beszerzési
szerződések
másolatait, azok mellékleteivel, függelékeivel egyetemben.

tovább :  http://kimittud.atlatszo.hu/request/oltoanyag-beszerzesek

Tisztelt Országos Epidemiológiai Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2000. január 01 - 2014 év szeptember 01 napjáig bezárólag, éves
bontásban, tételesen listázva azoknak az összegeknek a
kimutatását,amelyeket oltási kártérítés, illetve kártalanítás
jogcímén fizettek ki. Kérem, hogy a listában a kifizetés jogcíme
mellett tüntessék fel, mely oltás(ok) tekintetében, milyen
mellékhatásra/károsodásra
hivatkozva történtek az adott kifizetések. Tekintettel arra, hogy
az állam a kötelező védőoltások tekintetében kártérítési,
kártalanítási felelősséget vállal, kérem, amennyiben nem Önök az
adott igény adatgazdái, közöljék, mely szervezet folyósítja, tartja
nyilván a kártalanítási illetve kártérítési összegeket.

  tovább : http://kimittud.atlatszo.hu/request/oltasi-karterites-kartalanitas_2

És itt vannak azok, melyek folyamatban vannak és szintúgy ők a főnökök, bár a Tisztiorvosi Szolgálat az adatgazda, tehát előzzük meg a problémát és adjuk be az igényeket ismét:


http://kimittud.atlatszo.hu/request/hpv-rak-ok-okozati-osszefugges-k
http://kimittud.atlatszo.hu/request/bcg-es-mmr-oltoanyag_2 
http://kimittud.atlatszo.hu/request/oltoanyag-beszerzesek_2
http://kimittud.atlatszo.hu/request/oltasi-karterites-kartalanitas_2_3

Hiszen ezért vagyunk ebben a csoportban, hogy információhoz jussunk! Árasszuk el őket a kéréseinkkel, mi nem vagyunk darabra megvehetők, nem vagyunk megfélemlíthetők!!!! Nem kell magatokat név szerint beazonosítani! Az Átlátszó oldalára kell elsőként regisztrálni, oda sem kell a saját adatokat megadni!


                                                    Itt az idézett levelük is:

"Feladó: OEK főigazgatóság

Országos Epidemiológiai Központ


2014. október 7.

Tisztelt Kérelmező!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az Országos Epidemiológiai Központhoz 2014. október 02. napján előterjesztett adatigénylési kérelmet az Infotv. 30. §-ának (3) bekezdése alapján nem áll módunkban teljesíteni.

Indokolás

Az Infotv. 28. §-ának (1) bekezdése értelmében:

„A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.”

A kérelmező az adatigénylést elektronikus levélben terjesztette elő egyes szám első személyben, az elektronikus levélben azonban a „Tudatos Anyák Csoportja” név szerepel, tehát nem tartozik az Infotv. idézett szakasza fogalma alá. „Bárki” kizárólag természetes, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá az utóbbiak törvényes képviselője, tagja lehet.

A „birosag.hu” civil szervezetek nyilvántartásában nem lelhető föl ilyen elnevezésű civil szervezet, tehát a kérelmező személye nem azonosítható be.

A kérelem szerint:

„Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.”

A kérelem tartalmából nem állapítható meg, hogy a kérelmező és a weboldal között bármilyen kapcsolat állna fönn, a kérelem tehát ily módon sem teljesíthető.

Kérem, hogy a kérelmező az adatigénylést szíveskedjen beazonosítható módon ismételten előterjeszteni!

Budapesten, 2014. október 07.

Dr. Melles Márta
Főigazgató-főorvos"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése